610_5370.jpg

Taiwan 2018

 

Taiwan Adventure

Raphael’s first time to Taiwan. We met my family and had dinner, Maggie’s brother and sister in-law took us to Yehliu Geopark, Taiwan cat village, and Juifen. We had a great time with family. Next time we will stay longer and explore more in Taiwan.

拉斐爾第一次來台灣。 見了我的家人,吃了晚飯,哥哥和嫂子帶我們到了野柳地質公園,台灣貓村和九份。 我們和家人度過了愉快的時光。 下一次,我們將停留更長時間,更多地了解台灣。

Rafał po raz pierwszy na Tajwan. Spotkaliśmy się z moją rodziną i zjedliśmy obiad, brat i bratowa Maggie zabrali nas do Yehliu Geopark, tajwańskiej wioski kotów i Juifen. Świetnie się bawiliśmy z rodziną. Następnym razem będziemy dłużej i więcej odkrywać na Tajwanie.


Travel and 14 hour flight to Taiwan

14小時飛往台灣

Podróż i 14 godzinny lot do Tajwanu


 

Taipei

台北


 

Keelung

基隆


Dinner

晚餐

Obiad


 

Yehliu Geopark

野柳地質公園

Jiufen

九份

Park Narodowy


2018 Taiwan trip last day

2018 台灣旅行的最後一天

2018 Tajwańska wycieczka ostatniego dnia