Europe 2018 Adventure

 

Gdańsk

Weekend in Gdańsk for my father’s birthday party and to buy amber.

Weekend w Gdańsku na przyjęcie urodzinowe mojego ojca i zakup bursztynu.

週末在格但斯克參加我父親的生日聚會以及購買琥珀。

Wochenende in Danzig für die Geburtstagsfeier meines Vaters und um Bernstein zu kaufen.

 

Norwich

With tickets to see Dylan Moran, we enjoyed traditional English food and shopping in the small town north east of London.

Z biletami, aby zobaczyć Dylan Moran, cieszyliśmy się tradycyjnym angielskim jedzeniem i zakupami w małym miasteczku na północny wschód od Londynu.

有了Dylan Moran的門票,我們在倫敦東北部的小鎮享受傳統的英式美食和購物。

Mit Tickets für Dylan Moran, genossen wir traditionelles englisches Essen und Shopping in der kleinen Stadt nordöstlich von London.

 

London

Rest of the time we spent in London enjoying the museums and exploring the city and meeting with friends.

Resztę czasu spędziliśmy w Londynie, ciesząc się muzeami, zwiedzając miasto i spotykając się z przyjaciółmi.

其餘的時間我們在倫敦享受博物館,探索城市和與朋友會面。

Die restliche Zeit verbrachten wir in London damit, die Museen zu genießen, die Stadt zu erkunden und sich mit Freunden zu treffen.

 

Cambridge

Day trip to Cambridge to explore the colleges and learn about the history.

Jednodniowa wycieczka do Cambridge, aby zwiedzić miasto i poznać historię.

一日遊劍橋,探索這座城市,了解歷史。

Tagesausflug nach Cambridge, um die Colleges zu erkunden und etwas über die Geschichte zu erfahren.